Home » Dincharya Sanskar

Dincharya Sanskar

बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांची दिनचर्या

 • ५.०० निद्रात्याग
 • ०५.०० ते ०५.१५ प्रार्थना
 • ०५.१५ ते ०६.०० अभ्यास
 • ०६.०० ते ०६.१० शौचमुखमार्जन
 • ०६.१० ते ०६.३० योगासने
 • ०६.३० ते ०७.१५ स्नान
 • ०७.१५ ते ०७.४५ देवदर्शन,पूजन
 • ०७.४५ ते ०८.०० दुग्धपान
 • ०८.०० ते ०९.३० अभ्यास
 • ०९.३० ते १०.३० भोजन
 • १०.३० ते ०२.२५ शाळा
 • ०२.२५ ते ०२.५५ अल्पोपाहार
 • ०२.५५ ते ०४.४० शाळा
 • ०४.४० ते ०५.३० खेळ व्यायाम इ.
 • ०५.३० ते ०७.00 भोजन,वायुसेवन
 • ०७.०० ते ०७.३० आरती,सामायिक इ.
 • ०७.३० ते ०७.४५ शास्त्र स्वाध्याय
 • ०७.४५ ते ०९.३० अभ्यास
 • ०९.३० ते ०५.०० निद्रा

(ऋतुमानानुसार वा विशेषप्रसंगी उपर्युक्त दिनचर्येमध्ये बदल केला जातो.)

गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांना खालील प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शिकविले जातात

 • १) भारती तत्त्वमाला
 • २) बालबोध जैनधर्म भाग ३-४
 • ३) द्रव्यसंग्रह
 • ४) छहढाला
 • ५) रत्नकरंड श्रावकाचार
 • ६) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय
 • ७) तत्त्वार्थसूत्र
 • ८) पूजापाठ,स्तोत्रे,कथासाहित्य इ.
 • ९) सुट्टीमध्ये इष्टोपदेश, समाधिशतक इ.