Home » Brahmacharyashram Management

Brahmacharyashram Management

श्री बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम, बाहुबली

विश्वस्त समिती

श्री. अरविंद रावजी दोशी अध्यक्ष
श्री. सनत्कुमार वासुदेव आरवाडे उपाध्यक्ष
श्री. भरमू तवनाप्पा बेडगे सदस्य
श्री. दादासाहेब चवगोंडा पाटील सदस्य
श्री. देवेंद्र पिराप्पा चंदगडे सदस्य
श्री.सचिन शशिकांत शहा सदस्य
श्री.धनराज नथमलजी बाकलीवाल सदस्य
श्री.प्रमोद जयकुमार शहा सदस्य
श्री. डॉ. बाळासोो शामराव चोपडे सदस्य