Home » Brahmacharyashram Administration

Brahmacharyashram Administration

श्री बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम, बाहुबली

कार्यकारी मंडळ

श्री. सनत्कुमार वासुदेव आरवाडे अध्यक्ष
श्री. धनराज नथमलजी बाकलीवाल उपाध्यक्ष / कोषाध्यक्ष
श्री. दादासाहेब चवोंडा पाटील सेक्रेटरी
श्री. भरमू तवनाप्पा बेडगे जॉ. सेक्रेटरी व संचालक
श्री. कल्लाप्पाण्णा बाबूराव आवाडे सदस्य
श्री. विजय चंद्रकांत बडगावे सदस्य
श्री. बलराम गुंडा महाजन सदस्य
श्री. आनंदकुमार रामचंद शहा सदस्य
श्री. दीपक रतनचंद शहा सदस्य
श्री. जिनरत्न गणपतराव रोटे सदस्य
श्री. महावीर जनगोंडा पाटील सदस्य